[Others] Big Brother: Translation for this game and How-to

5.00 star(s) 1 Vote
Jan 6, 2019
2
0
[QUOTE = "nnlam83, bài: 1406631, thành viên: 1102848"] 0.13 tiếng Việt [/ QUOTE]

Huong dan minh duoc khong ban, minh thu lam ma khong duoc
 

nnlam83

New Member
Dec 22, 2018
4
2
Huong dan minh duoc khong ban, minh thu lam ma khong duoc
Delete all .txt files under [BB folder]\data\ (Remeber to keep the 0003.dat file)
Bạn xóa hết file nào có đuôi .txt trong thư mục data đi, chừa lại file 0003.dat thôi, rồi chép 2 file mình up lên vào đó. Mà khuyên tốt nhất nên chơi tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt khó hiểu và khác walkthough, khó hoàn thành quest lắm.
 
Jan 6, 2019
2
0
Delete all .txt files under [BB folder]\data\ (Remeber to keep the 0003.dat file)
Bạn xóa hết file nào có đuôi .txt trong thư mục data đi, chừa lại file 0003.dat thôi, rồi chép 2 file mình up lên vào đó. Mà khuyên tốt nhất nên chơi tiếng Anh, dịch sang tiếng Việt khó hiểu và khác walkthough, khó hoàn thành quest lắm.
Mình thử làm như vậy rồi mà sau khi làm như vậy vào game chỉ lên màn hình trắng thôi không vào được game -_-
 

Create an account or login to comment

You must be a member in order to leave a comment

Create account

Create an account on our community. It's easy!

Log in

Already have an account? Log in here.

5.00 star(s) 1 Vote